Jigoro KanoHet Judo van vandaag de dag is niet meer hetzelfde als honderd jaar geleden. Echter, de achterliggende principes blijven hetzelfde en veranderen niet met de tijd. Jigoro Kano onderscheidt in zijn boek “Mind over Muscle” (Kodansha, 2005) drie onderdelen van het Judo:

  1. Judo als krijgskunst
  2. Judo als fysieke trainingsmethode
  3. Judo als methode voor mentale training met de nadruk op de toepassing van de Judoprincipes in het dagelijkse leven.

Ook Kurihara Tamio schrijft in zijn boek “Championship Judo” (Kingswood & Crawley, 1966) dat Judo zowel een kunst is als een sport én een methode voor zelfverdediging. Daarnaast schrijft hij: “It was not physical education the old masters were teaching, but the essential qualities of form and motion in a natural application”.

Door Judo als krijgskunst te beoefenen, d.w.z. vanuit het principe aanval en verdediging, ontstaat er op natuurlijke wijze noodzaak voor ontwikkeling. Kano geeft daarbij aan dat de ontwikkeling van Judo als krijgskunst en de fysieke en mentale training hand in hand gaan, waardoor Judo een meerwaarde heeft t.o.v. andere sportdisciplines. Kano zei hierover: “Judo is de studie van technieken waarmee je kunt doden als je wenst te doden, verwonden als je wenst te verwonden, tot overgave dwingen als je dat wenst en je jezelf kunt verdedigen, wanneer je aangevallen wordt”.

Sinds de Olympische spelen van 1964 te Tokyo heeft Judo over de hele wereld vaste voet aan de grond gekregen. De reglementen zijn duidelijk omschreven en worden indien nodig aangepast. De IJF (International Judo Federation) en de EJU (European Judo Union) zijn de internationale organisaties die hier officieel sturing aangeven in samenwerking met de landelijke bonden. Omdat het Judo als sport erg populair is en veel beoefenaars kent, heeft het sportelement een belangrijke plek ingenomen binnen het Judo-onderwijs.

Ook als bewegingsleer met pedagogische waarde heeft het Judo wereldwijd een niet te onderschatten plek ingenomen. Nieuwe leermethodes, aanpassingen en toepassingen worden continu ontwikkeld.

Tegelijkertijd is helaas de beleving van Judo als krijgskunst, met de Judo Kata in haar kielzog, in de vergetelheid geraakt. Deze tendens werd ook in de Kodokan bemerkt, waardoor er diverse initiatieven werden ondernomen om het tij te keren.

Je zou kunnen concluderen dat de activiteit Judo onder deskundige leiding is ontwikkeld en tegenwoordig meerdere terreinen beslaat voor verschillende geïnteresseerden. Om het moderne Judo goed te kunnen definiëren en daardoor beter aan te bieden binnen de verschillende doelgroepen is het noodzakelijk om de visie op Judo nader te bestuderen en specifieker te beschrijven.

Door de hierboven beschreven ontwikkeling kan Judo onderverdeeld worden in:

 

  1. Judo als Olympische Sport
  2. Judo als krijgskunst
  3. Judo als bewegingsleer

Door deze onderverdeling is het gemakkelijker Judo aan te bieden en op de juiste wijze te reguleren.

Als één van de drie onderdelen van de visie op Judo zien we Judo als krijgskunst. Van origine is Judo een krijgskunst die is ontwikkeld vanuit het traditionele Ju-Jutsu en de Samurai traditie. Judo is een Budodiscipline alwaar Budo staat voor de weg van de krijger. Deze oorsprong is terug te vinden in de uitvoering van de Kata. Er is namelijk sprake is van aanval en verdediging vanuit tegengestelde belangen op het fysieke vlak. De ontwikkeling en instandhouding van Judo als krijgskunst zal gepaard moeten gaan met onderzoek en de overdracht van kennis uit het verleden naast nieuwe ontwikkelingen. Dit zal nationaal moeten worden aangestuurd, eventueel geactiveerd of ondersteund door buitenlandse organisaties, bijvoorbeeld uit Japan.

De Judo Kata hebben van oorsprong betrekking op de benadering van Judo als krijgskunst. Vanuit dit oogpunt zijn de Kata beschreven in het boek Busen Judo Kata, (de Korte & Kruyning, 2008). Bij de uitvoering van Kata gaat het om aanval en verdediging in gestileerde vorm, zoals zij vroeger in de traditionele Ju jutsu scholen getraind werden. Daarnaast moeten Kata worden aangevuld met Randori (vrijgevecht) en in het verlengde daarvan Shiai (wedstrijden).

Zowel de fysieke training van het lichaam als de mentale ontwikkeling en eventuele stress zijn in alle onderdelen van de training in verschillende mate aanwezig. Vandaar dat fysieke en mentale training niet als onderverdeling in de nieuwe visie op Judo is opgenomen. Het mag echter duidelijk zijn dat aan de fysieke en mentale training van een Olympische Judoka hogere eisen gesteld worden, dan aan recreanten.

 

Deze nieuwe visie op Judo kan er aan bijdragen dat verschillende onderdelen van het Judo zich steeds verder gaan ontwikkelen. Hierop zal dan ook het Dan- en opleidingssysteem aangepast moeten worden. Wanneer de visie beter gedefinieerd wordt, zal Judo in de toekomst een vaste plaats innemen in de moderne samenleving. Op deze manier blijft Judo voor de toekomst behouden.