Het Itsutsu no Kata staat voor de vijf universele principes die aan de basis van het Judo liggen. Het Kata omvat vijf technieken die deze principes tot uitdrukking bregen

  1. Principe van de concentratie van energie en de actie (directe duw)
  2. Principe van weerstandloosheid (ontwijking)
  3. Ronddraaiend principe van de wervelwind (centrifugale en centripetale krachten)
  4. Principe van de afwisseling/beweging van de pendule (eb en vloedwerking)
  5. Principe van de traagheid van de kosmische ruimte (hoeveelheid weerstand tegen verandering van snelheid)