Het doel van het Nage no Kata is het demonstreren van de basisprincipes van het Judo, namelijk

  • Ju - Meegeven
  • Kuzushi - Balansverstoring
  • Tsukuri - Plaatsing van het lichaam
  • Kake - Worp

Tori demonstreert in dit kata dat hij meegaat met de aanval in de door Uke gestarte richting van bewegen. Door het behoud van zijn eigen balans is Tori in staat om Uke in de tweede stap uit balans te brengen om hem vervolgens bij de laatste actie te werpen. Door het vervolgen van de aanvalsrichting en het verlengen van de verplaatsing kan Tori met minimale krachtsinspanning de aanval absorberen, neutraliseren en Uke tenslotte werpen.

Het Nage no Kata bestaat uit 5 series:

  • Te Waza
  • Koshi Waza
  • Ashi Waza
  • Ma Sutemi Waza
  • Yoko Sutemi Waza

Elke serie bestaat uit drie technieken die zowel links als rechts worden uitgevoerd. Het initiatief om aan te vallen ligt veelal bij Uke. Slechts bij enkele technieken stappen zowel Tori als Uke naar de aanvangspositie.