Judo groeit overal in de wereld en ook in Nederland. Maar Judo groeit niet alleen, het verandert ook. De grote veranderingen ontstaan door het Judo als Olympische sport. De E.J.U. en I.J.F. veranderen de wedstrijdregels min of meer voortdurend. Judoleraren, trainers en coaches moeten natuurlijk op deze veranderingen inspelen om zo hun Judokennis op peil te houden en hun leerlingen, die wedstrijden doen, op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen en veranderingen.
Naast Judo als Olympische sport is er ook nog altijd het traditionele Judo. Judo traditioneel is de basis waaruit we altijd kunnen blijven putten en is per definitie niet aan veranderingen of mode onderhevig.


Traditioneel Judo

Traditioneel Judo is: Randori (Tachi waza & Ne waza), Shiai en Kata. Een Judoka leert staande technieken en grondtechnieken en de combinatie van beide. Het aanleren van de vele technieken kost tijd en de toepassing in Randori vergt veel trainingsuren. Daarna komt nog eens de Judo wedstrijd met het doel om te scoren, onder grote weerstand, met de vaardigheden die je geleerd hebt. Shiai staat voor het wedstrijddeel waar tegenwoordig kinderen (meisjes en jongens) al vanaf 5 jaar wedstrijden maken. Serieus wordt dat rond de 15-17 jaar. In die periode gaat de Judoka keuzes maken, want hij ontdekt dat niet iedereen kampioen kan zijn of kan worden. Hij of zij gaat dan door met Judo als krijgskunst of Judo als bewegingsleer. De Judoka gaat Kata’s trainen, kortom het Judo traditioneel (Het totale Judo).

Eigenlijk staat het traditioneel Judo voor Judo zoals dat al vele jaren werd gedoceerd in het verleden met de in die tijd opgedane kennis. Dit aangevuld met de moderne ontwikkelingen zonder vast te zitten aan de steeds veranderende wedstrijdregels. Natuurlijk moet je de leerlingen wel trainen in het toepassen van de huidige wedstrijdregels. Maar ook technieken of toepassingen die nu niet actueel zijn kunnen in de toekomst weer wel mogelijk zijn. Vandaar dat bij Judo traditioneel de benadering breed moet zijn.

 

Uchi Komi

Voor Tachi waza geldt het goed inslijpen van de correcte Uchi komi vormen. Hierdoor zullen alle technieken geladen worden vanuit een juiste basis. De Uchi komi vormen van O soto gari, O uchi gari, Ippon seoi nage en Tsuri komi goshi (Uchi mata) zijn van groot belang. Indien men deze goed weet uit te voeren zal dat een positieve invloed hebben op de uitvoering van alle technieken. Het samenspel van de armen, lichaamsplaatsing en het voetenwerk is van groot belang. Kuzushi, Tsukuri en vervolgens Kake zijn de belangrijke aspecten van een werptechniek. Door op de juiste wijze de Kuzushi en Tsukuri te laten samenwerken zal het werpen uiteindelijk met behoud van je balans eenvoudiger worden. De rol van Uke is erg belangrijk om op de juiste wijze Uchi komi te trainen. Uke moet meewerken en zeker niet tegenwerken. Hierdoor ondervindt Tori geen hinder en is er een optimale leer- en trainingssituatie, zodat alle aspecten goed getraind kunnen worden. Het doel is om vanuit het bovenstaande, de vertaalslag te maken naar vele andere technieken en combinaties/overnames. Uchi komi is een perfecte methode om de basisvaardigheden te trainen.

 

Tachi waza uitbouw

Bij Tachi waza is het van groot belang om te leren het juiste samenspel onder de knie te krijgen van de armen, rotatie van het lichaam, body contact en het voetenwerk. Het contact maken en het inbrengen van je heupen is enorm moeilijk. Vervolgens moet de judoka leren om de worpen in verschillende bewegingsrichtingen te kunnen uitvoeren. Hij zal oog moeten krijgen van de problematiek die aan de diverse richtingen gekoppeld zitten. Kwaliteiten als timing, ritme positionering t.o.v. de partner moeten allemaal uitvoerig bestudeerd worden. Indien deze vaardigheden groeien kunnen tempo, weerstand en het verassingselement toegevoegd worden, zodat de vaardigheden van een hoger niveau worden. Ook het werken met combinaties en overnames kunnen nu vanuit een realistisch oogpunt beoefend worden.


Judo meerwaarde

Het is als leraar belangrijk om Judo breed te bestuderen en dan met name de basis en het traditionele Judo. Modern Judo is aan mode onderhevig. Deze veranderingen zijn geen probleem en een logisch gevolg van de continu veranderende tijdsgeest. Daarom is het belangrijk om trouw te blijven aan de basis van het Judo. De mechanische logica van de Judo technieken en het optimaal gebruik maken van jouw eigen energie en die van de ander zijn belangrijke vaardigheden om te leren. De basis moet als eerste goed aangeleerd worden, zonder dat er direct gestart wordt met het aanleren van variaties. Het gevaar bestaat dan dat de variatie ervaren wordt als basis. Vanuit een gedegen basis zul je merken dat er vele mogelijkheden en variaties ontstaan. Elke variatie wordt dan gevoed vanuit die sterke basis. Dit is de voornaamste taak van de Judoleraar.

Je ontwikkelt je als mens door weerstanden te leren overwinnen en Judo leent zich daar perfect voor. De Judo Spirit draait om niets anders en kun je direct vertalen naar het dagelijkse leven waar je ook met weerstanden te maken krijgt. Door het bestuderen van de Judo technieken leer je dit gegeven met je lichaam. Hierdoor wordt het gebruik maken van de kracht van de ander en het behouden van je balans iets van jou. De vertaalslag naar het dagelijkse leven is een absolute meerwaarde van het Judo.